top of page
Klachtenregeling 

Heb je een klacht, zeg het me!

Als praktijkeigenaar van ALOOR stel ik alles in het werk om iedere cliënt zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks mijn inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat om andere redenen je niet tevreden bent over mijn praktijk. Wanneer dit het geval is, nodig ik je uit om dit aan me kenbaar te maken. Ik ga ervan uit dat jouw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Ik zal je klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft jouw klacht mij de kans eventuele fouten te herstellen en mijn dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. 

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook mijn voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vind je een gesprek niet wenselijk, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Je kunt hierbij gebruik maken van een klachtenformulier dat je kunt opvragen via een persoonlijk bericht. Ik streef ernaar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvang je hiervan altijd bericht en informeer ik je over de verdere procedure. 

Tenslotte deel ik mee dat ik, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleg en meeneem in de evaluatie van mijn kwaliteitssysteem waaraan ik me wettelijk verplicht stel. Als BATC Therapeut en binnen de Wkkgz (Wet Kwaliteit klachten Geschillen Zorg) ben ik aangesloten bij een klachtenregeling met geschilleninstantie. Mijn Klacht en Tuchrechtnummer is KB 2205.2810. Vanzelfsprekend zal ik zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan. 

 

Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kan de BATC bemiddelen. Via onderstaande witte knop (met logo) kan deze bemiddeling geregeld worden.

 

bottom of page