top of page
Image by Linus Nylund

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

Als hulpverlener en eigenaar van mijn praktijk Aloor ben ik aangesloten bij Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Hierdoor ben ik erkend als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. BATC is een beroepsvereniging en heeft als doel de eenheid en kwaliteit van de complementaire zorg te verhogen. Deze hoogwaardige kwaliteit wordt gegarandeerd doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn, verschillende werkvormen hanteert en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes. Deze zijn energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn.

Energie

prikkeloverdracht

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Drainage

Voeding

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Alle BATC therapeuten

  • zijn HBO geschoold in de vijf natuurgerichte principes

  • hebben het diploma HBO psychosociale basis kennis en/of medische basis kennis

  • krijgen kwaliteitsbewaking door verplichte bij- en nascholing

  • worden gestimuleerd tot het uitwisselen van kennis

  • krijgen kwaliteitsbewaking door middel van visitatie

  • krijgen kwaliteitsbewaking door beoordeling van hun praktijkjaarverslagen

  • werken zoveel mogelijk samen met het reguliere veld (van huisartsen, artsen, etc.) om effectieve gezondheidszorg voor de cliënt/consument te realiseren. Deze samenwerking is niet alleen goed voor de consument, maar het brengt ook de zorgkosten omlaag.

Logo BATC-2.jpg
bottom of page